rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Jak zacząć działalność eksportową?

Decyzja o rozpoczęciu działalności eksportowej przez przedsiębiorstwo musi być przemyślana i świadoma. W wymianie handlowej pomiędzy krajami UE obowiązuje dostawa wewnątrzwspólnotowa i aby móc w ten sposób sprzedać towary firma powinna posiadać numer NIP opatrzony dwuliterowym prefiksem PL. Można go uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym, wypełniając druk VAT-R część C3. Po uzyskaniu potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT-UE firma musi się posługiwać w transakcjach wewnątrzwspólnotowych otrzymanym numerem. Ponadto każda firma zamierzająca dokonywać transakcji z podmiotami z państw członkowski Unii  zobowiązana jest przed dokonaniem sprzedaży za granicę zarejestrować się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.

Korzyści z rozszerzenia działalności poza kraj to zdobycie nowych rynków zbytu, jednocześnie wzrasta rentowność firmy oraz obniżone zostają jednostkowe koszty produkcji. Zwiększając skalę produkcji zmniejsza się udział kosztów stałych w firmie. Kolejną korzyścią jest zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży towarów na wiele rynków, oraz osłabienie negatywnego skutku sezonowych wahań popytu na rynku krajowym. Pogłębianie wiedzy i doświadczenia o kliencie, jego potrzebach, wymogach jakościowych, działaniach konkurentów i trendach światowych w branży. Sprzedaż zagraniczna jest szansą na szybką reakcję i dostosowanie się do zachodzących zmian. Zdobywa się również potencjał przedłużenia cyklu życia produktu, który pozwala dać nowe życie produktowi, który przestaje się sprzedawać w kraju. Działalność eksportowa z poprawienie również wizerunek firmy.

Aby zastanowić się czy dana firma jest w stanie wejść na zagraniczne rynki zbytu należy przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa pod kątem możliwości produkcyjnych, organizacyjnych oraz kapitałowych. Ważna jest wiedzę na temat potencjalnych rynków zagranicznych taka jak warunki celno-podatkowe, formalno-prawne, ekonomiczne, społeczno-polityczne, rynkowe. Każda branża i kraj wymagają oddzielnego traktowania i analizy sektora.
Najczęstszymi błędami popełnianymi przy próbie wejścia na rynek zagraniczny jest brak analizy rynkowej Kolejnym częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa jest zniechęcenie po pierwszych niepowodzeniach oraz wątpliwi partnerzy zagraniczni. Nieefektywność eksportu może być również spowodowana brakiem wykwalifikowanego zespołu, niedostosowanie produktu do rynku zgodnie z normami lokalnymi, brak jasno ustalonej strategii działania, nieodpowiednio wybrany kanał dystrybucji, zbyt stacjonarne podejście do pracy, niedostateczne zaplecze kapitałowe.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl