rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Co warto wiedzieć o karcie podatkowej

Wielu młodych przedsiębiorców zaczynających swą przygodę z prowadzeniem firmy musi podjąć decyzję odnośnie formy opodatkowania i rozliczania podatku dochodowego. Większość początkujących przedsiębiorców decyduje się na najprostszą i najmniej kłopotliwą dla osoby prowadzącej własną działalność formę, jaką jest karta podatkowa. Jakie zasady obowiązują w przypadku takiego rozliczania się z dochodów? Jakie są mocne i słabe strony takiego rozwiązania?

Karta podatkowa. Podstawowe zasady

W przypadku wyboru takiej formy opodatkowania wysokość podatku ustalana jest na podstawie stawek miesięcznych i nie zależy od wysokości osiąganych przychodów. Dzięki temu każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się na podstawie karty, płaci co miesiąc ściśle określoną kwotę. Taki podatek o stałej wysokości jest oczywiście dokładnie określony w stosownym dokumencie, czyli w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jego wysokość jest ustalana przez Urząd Skarbowy, który wydaje stosowne decyzje na każdy rok podatkowy. Na wysokość stawki, która co miesiąc musi trafić na konto US wpływa kilka istotnych czynników, jak rodzaj prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych przez przedsiębiorcę pracowników oraz wielkość miejscowości, w której prowadzi on swą działalność.

Kto ma możliwość opłacania podatku w formie karty podatkowej?

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, z której najczęściej korzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Kartę mogą jednak wybrać także te przedsiębiorstwa, które mają charakter spółki cywilnej osób fizycznych.  By móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym w taki sposób, trzeba spełnić jeszcze szereg innych warunków. Ważny jest rodzaj prowadzonej działalności, który musi być zgodny z ustawą. Przedsiębiorcy decydujący się na taką formę opodatkowania nie mogą jednocześnie prowadzić innej działalności gospodarczej niż ta, która jest objęta kartą. Kolejne ograniczenie sprawia, że podatnicy wybierający kartę nie mogą zajmować się wytwarzaniem tych wyrobów, na które nałożony został podatek akcyzowy. Określona jest również ilość pracowników, wiele ograniczeń pojawia się również przy korzystaniu z usług innych przedsiębiorstw.

Plusy i minusy karty podatkowej

Karta podatkowa nakłada na przedsiębiorcę sporo ograniczeń, zaś wielu przedsiębiorców zniechęca się jej ograniczonym zakresem stosowania. Pewnym problemem może być również fakt, iż na wysokość podatku nie wpływu wysokość zysku. Często przecież zdarza się, że w początkowym etapie swej kariery podatnik osiąga zyski niewielkie. Dla tych, którzy już mocno stoją na nogach, zaletą jest znajomość stawki podatku dochodowego na dany rok podatkowy, przy czym jest to podatek o niezmiennej wysokości. Dużą zaletą jest tu również brak obowiązku prowadzenia ewidencji i tak problematycznej dla niektórych dokumentacji biurowej.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl