rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Koszty prowadzenia spółki z o.o. Czy na pewno je znasz?

Założenie sp. z o.o. jest w zasięgu ręki niemal każdego przedsiębiorcy. Przepisy wymagają niewielkiego minimalnego wkładu własnego, a sama procedura rejestracyjna spółki też została uproszczona i jest możliwa online. Z pewnością jednak warto zastanowić się jakie spółka z oo koszty będzie generować już w trakcie jej prowadzenia. W wielu przypadkach bowiem mogą one być sporym obciążeniem dla przedsiębiorcy.

Koszty założenia sp. z o.o.

Opisując koszty związane z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie można pominąć kosztów jej rejestracji. Dla początkujących przedsiębiorców z niewielkim kapitałem opłaty związane z założeniem spółki mogą okazać się zbyt wysokie. Zakładając tradycyjną formę rejestracji (nie przez internet) konieczne jest:

  1. Sporządzenie aktu założycielskiego spółki (w spółce jednoosobowej) lub umowy spółki

Czynność ta wymaga wizyty u notariusza, który pobiera za swoje czynności opłatę, której wysokość zależy od wartości kapitału zakładowego spółki oraz od stawek taksy notarialnej. W przypadku minimalnego kapitału zakładowego 5000 zł opłata dla notariusza wyniesie 100 zł plus 3% od 2000 zł (od nadwyżki powyżej 3000 zł), czyli w sumie 160 zł. Dodatkowo sporządzenie umowy spółki jest obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego, czyli w przypadku 5000 zł opłata ta wyniesie 25 zł.

  1. Powołanie organów spółki np. zarządu – można to uczynić w osobnej uchwale lub akcie notarialnym obejmującym umowę spółki

  2. Zarejestrowanie spółki w KRS, które wiąże się z opłatą 500 zł za wniosek o rejestrację oraz opłatą 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  3. Zgłoszenie do urzędu skarbowego, ZUS, REGON itp. nie jest obciążone żadnymi opłatami

Koszty prowadzenia sp. z o.o.

Rozważając jakie ma spółka z oo koszty prowadzenia, należy wziąć pod uwagę kilka najważniejszych kwestii takich jak: koszty prawne, koszty księgowości oraz koszty podatkowe i ZUS. Koszty prawne nie są stałym obciążeniem dla firmy prowadzonej w formie spółki z ograniczoną działalnością i nie zawsze występują. Pomoc prawna przydaje się przede wszystkim podczas zakładania spółki, gdy należy napisać umowę spółki, dokumenty dotyczące udziałów itp. Usługi prawnicze będą konieczne także przy formułowaniu uchwał zarządu, których nie da się uniknąć w trakcie prowadzenia działalności. Z kolei koszty księgowości w spółce z o.o. są niestety dość wysokie. Firmy o tej formie prawnej muszą bowiem rozliczać się na podstawie pełnej księgowości, którą tak naprawdę mogą prowadzić wyłącznie profesjonalni księgowi. W praktyce sp. z o.o. korzystają więc z usług biura rachunkowego, któremu wypłacają co miesiąc wynagrodzenie na podstawie faktury VAT. Taka opłata miesięczna zależy od liczby operacji księgowych oraz od ich stopnia skomplikowania. Przeciętnie spółka z oo koszty księgowości ma na poziomie od 300-400 zł do ponad 1000 zł miesięcznie. Wysokość kosztów podatkowych i ZUS zależy od liczby zatrudnionych pracowników i formy ich zatrudnienia. Należy pamiętać, że wspólnik nie związany z firmą umową o pracę nie ma opłacanych składek ZUS przez spółkę. Inaczej jest w przypadku spółki jednoosobowej, gdzie jej właściciel musi opłacać ZUS, chyba że ma opłacane składki przez innego pracodawcę. Z kolei prezes zarządu musi mieć odprowadzane składki ZUS tylko jeśli zatrudniony jest w spółce na etat. Członkowie zarządu z powołania nie mają opłacanych składek przez spółkę.

Do powyższych kosztów należy jeszcze doliczyć koszt sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki, za który biuro księgowe zazwyczaj żąda dodatkowej opłaty. Obowiązkowe zgłoszenie do KRS sprawozdania i jego publikacja w MSiG także jest płatne i wynosi w sumie 140 zł. Warto pamiętać, że w toku prowadzonej działalności bardzo często firma musi przedstawiać swój aktualny odpis z rejestru KRS, za który każdorazowo trzeba zapłacić 30 zł. Takie odpisy są wymagane przez banki, organizatorów przetargów lub przez kontrahentów przy podpisywaniu umów i kontraktów handlowych.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plfrankowiec.pltriploca.com