rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Podatek dochodowy w spółce z o.o. Ile wynosi CIT?

Opodatkowanie spółki z o.o. jest jednym z tych tematów, które najbardziej interesują przedsiębiorców rozważających taką formę prowadzenia firmy. Podatek dochodowy spółka z oo płaci w formie CIT, czyli podatku od osób prawnych. Niestety dla wspólników sp. z o.o. istnieje dodatkowy problem z obciążeniami wobec fiskusa, w postaci podwójnego opodatkowania.

Spółki z o.o. i podatek CIT

Jeśli chodzi o podatek dochodowy w spółce z o.o., to jedynym obciążeniem jest podatek CIT w wysokości 19%. Podstawą prawną regulującą obowiązek płacenia CIT jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 851). Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego opodatkowaniu CIT podlega dochód osiągnięty przez spółkę, który rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów osiągnięta w roku podatkowym nad kosztami ich uzyskania. Jeśli spółka nie osiągnie dochodu lecz stratę w danym roku podatkowym, to ma prawo ją pokryć z dochodów uzyskanych w pięciu kolejnych latach do 50% wysokości straty w jednym roku. Rozliczenie podatku dochodowego odbywa się raz w roku, po zakończeniu danego roku podatkowego. Temat spółka z oo a podatki nie wiąże się wyłącznie z rozliczeniem rocznym. W trakcie prowadzenia działalności spółka ma bowiem obowiązek odprowadzać także zaliczki na podatek dochodowy – miesięcznie lub kwartalnie.

Podwójne opodatkowanie – problem dla udziałowców

Spółka z oo podatek dochodowy ma jeden i jego zasady naliczania oraz odprowadzania są proste. Wypracowany przez spółkę zysk może być przekazany na kapitał rezerwowy spółki, przeznaczony na pokrycie ewentualnej straty z lat poprzednich, albo rozdysponowany pomiędzy wspólników w formie dywidendy. W przypadku tej trzeciej opcji, dywidenda jest dla wspólnika dochodem, który podlega opodatkowaniu PIT w wysokości 19%. Za wypłatę dywidendy udziałowcom oraz potrąceniu i odprowadzeniu podatku PIT odpowiada spółka. Wynika z tego jasno, że dla wspólników zysk wypracowany przez ich spółkę jest podwójnie opodatkowany. Najprostszym sposobem uniknięcia tego problemu jest rezygnacja z dywidendy, o czym mogą zadecydować sami wspólnicy, podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę o podziale zysku.

Sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Rezygnacja z dywidendy w wielu sytuacjach stawia wspólników w niekorzystnym położeniu. Dlatego spółka z oo jak uniknąć podwójnego opodatkowania to jeden z najważniejszych tematów rozważań specjalistów w kwestii prowadzenia spółki z oo. Okazuje się, że metod na nie płacenie PIT od zysków przez wspólników jest kilka. Większość z nich opiera się jednak nie tyle na całkowitym uniknięciu dodatkowego opodatkowania zysku, a jedynie na obniżeniu stawki podatkowej poprzez:

  • Wynajem powierzchni spółce pod działalność przez wspólnika

Warunkiem jest posiadanie przez wspólnika nieruchomości. Może nią być własne mieszkanie, którego część została przekształcona w biuro. Wówczas spisywana jest umowa najmu między wspólnikiem a spółką, gdzie czynsz z tytułu najmu jest kosztem dla spółki, zaś dla wspólnika przychodem. Przychód ten wspólnik może rozliczyć jako osoba fizyczna w formie ryczałtu w wysokości 8,5%.

  • Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki na podstawie umowy o dzieło

Umowa taka nie jest obciążona składkami ZUS, przez co jest korzystniejsza niż tradycyjna umowa o pracę. Ponadto przy takiej umowie przysługuje podatnikowi prawo odliczenia kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20 lub 50%.

  • Pełnienie przez wspólnika funkcji członka zarządu lub prezesa

Powołanie wspólnika na funkcję członka zarządu to popularne rozwiązanie, które pozwala wypłacać mu wynagrodzenie bez konieczności zawierania z nim umowy o pracę. Dzięki temu dochody wspólnika są opodatkowane 18% stawką i nie wiążą się z koniecznością opłacania ZUS.

  • Rozliczenie podróży członków zarządu (których funkcję pełnią wspólnicy)

Tak zwana kilometrówka jest uzupełniającą formą rozliczania się ze wspólnikiem, który pełni funkcje w zarządzie spółki. Przychód z tego tytułu jest dla niego obciążony podatkiem w wysokości 18%, ale jest też jednocześnie kosztem dla spółki.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plfrankowiec.pltriploca.com