rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Spółka zoo - czy warto założyć ją przez internet?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć, nie ruszając się z domu, bez pomocy notariusza. Gotowe wzorce umowy trzeba wypełnić w sieci. Krajowy Rejestr Sądowy powinien uwzględnić taki podmiot w ciągu doby. Niestety jednak do praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa warto skorzystać z pomocy notariusza i tradycyjnego sposobu rejestracji spółki. Zaproponowane wzorce w internecie niestety nie przewidują wielu przydatnych zapisów niezbędnych do rozwoju spółki m.in: możliwości dopłat do kapitału, wynagrodzeń za pełnienie funkcji na przykład Prezesa Zarządu, innych form niż pieniężne objęcie udziałów, W praktyce zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o najniższym kapitale zakładowym 5000 zł bardzo często pojawia się potrzeba dofinansowania spółki.

Oczywiście po rejestracji można zmienić wzorzec umowy spółki, jednak trzeba o tej zmianie poinformować KRS i wnieść 600 zł opłaty za dokonanie zmian. Finalnie taki zabieg jest sporym utrudnieniem i wychodzi drożej niż dotychasowa klasyczna metoda rejestracji.

Oprócz szybkiego zakładania spółki z o.o., tzw. S-24 przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych nie jest możliwe sporządzenie umowy spółki z o.o. tylko na piśmie (z pominięciem aktu notarialnego) i opatrzenie jej własnoręcznymi podpisami wszystkich wspólników.

Aby zgłosić spółkę z o.o. S-24 do sądu rejestrowego, należy oprócz zgłoszenia przekazać również załączniki sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym.

Wymagana dokumentacja to: umowa spółki opatrzona podpisem elektronicznym, lista wspólników oraz oświadczenie członków zarządu. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo nazwy (firmy) wspólników, a także liczbę i wartość nominalną udziałów każdego z nich. Wszyscy członkowie zarządu muszą ją opatrzyć podpisem elektronicznym.

Również takim podpisem powinno zostać opatrzone oświadczenie o tym, że wszyscy wspólnicy wnieśli w całości wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego. Takie oświadczenie składają wówczas, gdy wspólnicy wnieśli je najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.

Decydując się na założenie spółki S-24, wspólnicy wszystkich formalności dokonują korzystając z internetu. W drodze elektronicznej zgłaszają się do Krajowego Rejestru Sądowego po wcześniejszym uiszczeniu opłaty sądowej. Wpłacają też pieniądze korzystając ze stworzonego w systemie teleinformatycznym przez resort sprawiedliwości mechanizmu gwarantującego dokonanie przelewu. Umożliwi on też zidentyfikowanie osoby wnoszącej należność. Natomiast sąd rejestrowy powinien rozpoznać wniosek o zarejestrowanie spółki S-24 w ciągu jednego dnia od daty wpływu.

Praktyczne wzorce to wciąż tradycyjna droga przez notariusza i najczęściej prawnika lub firmę specjalizującą się w zakładaniu spółek.

E-pok gwarantuje najniższą cenę rejestracji Spółki. Sprawdź naszą ofertę już teraz.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl