rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą spółki nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy. Wielu przedsiębiorców prowadzących własną działalność wcześniej czy później rozważa przekształcenie firmy w sp. z o.o. Jednak jak przypadku każdej innej formy prawnej, tak i spółka z oo jest korzystna tylko w określonych sytuacjach.

Zakładanie sp. z o.o.

Spółka z oo wady i zalety ma już podczas rejestracji. Z pewnością do zalet zaliczyć można fakt, że założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe już przez jedną osobę fizyczną. Najczęściej jednak wspólnikami zostają co najmniej dwie osoby albo jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Zgodnie z prawem spółkę taką na terenie Polski mogą założyć również obcokrajowcy. Korzystnym rozwiązaniem jest uruchomiona przez Ministerstwo Sprawiedliwości specjalna aplikacja online do rejestracji spółki, która znacznie upraszcza całą procedurę. Jest to tak zwana rejestracja sp. z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy i opiera się na wypełnieniu danych w Internecie oraz wygenerowania dokumentów rejestracyjnych. Potem należy jedynie pokryć kapitał zakładowy spółki (minimum 5000 zł) oraz złożyć w sądzie wzory podpisów. Jeśli założenie spółki wymaga innej niż wzorcowa treści umowy, niezbędna jest wizyta u notariusza. Koszty notarialne, koszt wpisu do KRS to niestety wady sp. z o.o., których nie da się uniknąć.

Wady prowadzenia sp. z o.o.

Ogólnie pod względem prowadzenia działalności, spółka z oo jednoosobowa wady i zalety ma podobne do spółek z więcej niż jednym udziałowcem. Istotną kwestią jest to, że każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć swoje organy, takie jak zgromadzenie wspólników, zarząd spółki oraz w niektórych przypadkach radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Organy te mają swój określony i sformalizowany zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności, co dla firm małych może stanowić pewien problem. Czasami kłopotliwe okazują się wieloosobowe zarządy, gdy do reprezentacji spółki konieczne są oświadczenia woli (podpisy) większości lub wszystkich członków, a np. nie ma między nimi zgody. Wymieniając wady sp. z o.o. należy także wspomnieć o dość dużej odpowiedzialności członków zarządu, którzy np. za zobowiązania spółki odpowiadają swoim majątkiem. Jeśli więc wspólnicy spółki pełnią także funkcję członków zarządu, pod tym względem nie chroni ich status wspólnika. Wadą sp. z o.o. jest również konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz składania rocznych raportów finansowych (ich złożenie do KRS jest płatne).

Zalety prowadzenia sp. z o.o.

Zalety sp. z o.o. dotyczą wielu aspektów, z których wymienić należy wymienić:

  • Ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników (do wysokości udziałów),

  • Większa możliwość inwestycyjna poprzez łączenie kapitału wspólników,

  • Spółka ma osobowość prawną i może we własnym imieniu nabywać prawa np. własności oraz zaciągać zobowiązania,

  • Możliwość wyjścia ze spółki przez wspólnika poprzez zbycie udziałów,

  • Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.,

  • Niski minimalny kapitał zakładowy konieczny do założenia sp. z o.o. (5000 zł).

W przypadku spółki jednoosobowej, jej właściciel może bez obaw o własny majątek prywatny podejmować się bardziej ryzykownych przedsięwzięć biznesowych. Dzięki temu istnieją większe możliwości rozwinięcia firmy niż w przypadku działalności gospodarczej. Mając odrębną osobowość prawną, spółka ma swoja zdolność kredytową, która nie ma nic wspólnego ze zdolnością kredytową jej udziałowców. Na spółkę można zaciągać kredyty, zawierać umowy dzierżawy, leasingu itp. Prowadzenie pełnej księgowości z kolei jest w gruncie rzeczy zaletą, gdyż trzyma w ryzach finanse spółki i pozwala dużo lepiej nimi zarządzać niż w przypadku księgowości uproszczonej.

Podsumowując wady i zalety spółki z o.o. można stwierdzić, że taka forma prawna prowadzenia biznesu jest jednak korzystna, gdyż przede wszystkim ogranicza ryzyko utraty majątku wspólników w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia.
powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plfrankowiec.pltriploca.com