rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Leasing czy kredyt?

Podejmując decyzję o doposażeniu swojej firmy, często pojawia się problem co wybrać. Leasing, czy pożyczka. Różnica w tych produktach jest zasadnicza i oba mają swoje plusy i minusy. W zawiłościach „ogólnych warunków umowy", zastosowano mnóstwo punktów i paragrafów, które są niezmiernie istotne dla całokształtu umowy, a których tak naprawdę 90% klientów nie czyta. Wyjaśniamy kilka podstawowych zasad przekładając je z finansowo prawniczego języka na „nasze". Otóż, podstawową różnicą między leasingiem, a pożyczką jest to, że w przypadku leasingu przez cały okres jego trwania, właścicielem aktywa jest firma finansująca zakup, do czasu całkowitej spłaty leasingu i wykupienia (z reguły spłaty ostatniej raty leasingowej, o ile umowa nie określiła tego inaczej) W przypadku pożyczki natomiast od momentu jej uruchomienia stajemy się właścicielem zakupionego aktywa, otrzymując na daną rzecz fakturę zakupową. Jednak zabezpieczeniem terminowej spłaty umowy pożyczki, jest przewłaszczenie finansowanego aktywa na rzecz finansującego, do momentu spłaty pożyczki. Niestety spłacanych rat pożyczki, nie można ująć odliczeniach podatkowych, przeciwnie jest w przypadku leasingu, gdzie odliczyć możemy zarówno ratę jako koszty przychodu, oraz odprowadzony VAT. W przypadku pożyczki możemy jednak bez dodatkowej zgody lub wiedzy finansującego dysponować aktywem poprzez jego np. użyczenie osobom trzecim, korzystanie z aktywa poza granicami Polski itp. W przypadku leasingu natomiast, wszystkie ruchy związane z np. zmianą miejsca pracy/pobytu aktywa, jego poddzierżawę, umiejscowienie poza Polską itp. muszą być wykonane po uzgodnieniu z finansującym, pod rygorem wypowiedzenie przez niego umowy leasingu, a nawet odebraniem aktywa. Jak powszechnie wiadomo, leasingi nie są dofinansowywane przez organizacje pozarządowe czy fundusze strukturalne. Odwrotnie jest w przypadku pożyczek. Np. w przypadku rolników dopłaty z ARIMR i PROW są dopłatami kierunkowymi do konkretnego aktywa. I tu istnieje największe ryzyko kataklizmu finansowego dla klienta. Pamiętać należy, że w przypadku wypowiedzenia umowy przez finansującego, odbiera on aktywo za pośrednictwem windykatorów, a klient musi zwrócić w ściśle określonym terminie kwotę dopłaty uzyskanej na dany sprzęt. Są to niebagatelne kwoty, które doprowadziły do ruiny wiele gospodarstw rolnych i podmiotów prowadzących działalność rolniczą, które z różnych, często nie zależnych od siebie przyczyn, utraciły płynność finansową. Kolejnym tematem , o którym warto mieć wiedzę i świadomość, jest HANDLOWIEC. Załatwiając sprawy z pozyskaniem podmiotu finansującego nasz potencjalny zakup, korzystamy z pomocy handlowców. Są to osoby, które reprezentują firmy leasingowe lub banki w kontaktach z klientami i działające w ich imieniu. W zasadzie powinni doradzać i pomagać klientowi w wyborze jak najlepszego dla niego rozwiązania. A jak jest naprawdę ? Nic bardziej mylnego. Klient jest ważny tylko i wyłącznie w momencie tworzenia i podpisywania umowy. Dla klienta handlowiec jest w zasadzie jedynym namacalnym kontaktem z firmą finansującą. Klient wierzy święcie w to, że jeśli po podpisaniu umowy, dotknie go jakikolwiek problem, Pan handlowiec uprzejmie pomoże. Jednak nic z tego. Handlowiec realizuje plany sprzedażowe narzucone przez firmę. Jak powszechnie wiadomo (albo i nie) wykonanie planu wiąże się z premią, jego nie wykonanie z jej brakiem. Dla handlowca najważniejszą rzeczą jest podpisanie umowy i na tym rola jego się kończy. Klient w 9 na 10 przypadkach jest odłożony ad acta i to byłoby na tyle, gdyż później zostaje pozostawiony sam sobie i skazany na łaskę i nie łaskę poszczególnych działów. O ile raty leasingu czy pożyczki realizowane są na bieżąco, jedynym kłopotem może być nieterminowe przesłanie do klienta przez finansującego faktury  za konkretny miesiąc, to schody zaczynają się w przypadku pojawiających się opóźnień klienta w płatnościach rat. Ale to temat na kolejny artykuł. Pamiętać należy, że faktura nie jest podstawą do terminowej spłaty raty miesięcznej. Podstawą jest harmonogram spłat, który otrzymujemy przy zawieraniu umowy pożyczki lub leasingu.
powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl