rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Założenie spółki cywilnej

Mawia się, że nie ma prostszej formy prowadzenia działalności niż spółka cywilna. Złośliwi twierdzą natomiast, że spółka cywilna jest, jak małżeństwo: łatwo je zawrzeć, gorzej się z niego wyplątać. Rzeczywiście nie stanowi problemu, aby ją założyć, a mogą to uczynić dwie lub więcej osoby prawne lub fizyczne. Przy czym nie jest wymagany obowiązkowy kapitał zakładowy, a jedynie dowolny wkład do spółki. Mogą to być środki finansowe, aktywa, ale także know-how czy wartości niematerialne. Pierwszym krokiem jest podpisanie stosownej umowy między wspólnikami. Warto ją bardzo dobrze i jasno skonstruować, aby w przyszłości nie dochodziło do trudnych konfliktów, gdzie każda ze stron postrzega warunki umowy w odmienny sposób. Ściśle wypunktowane, skrupulatne i potwierdzone na piśmie warunki i zasady są niemal niezbędne, bo trzeba pamiętać, że wszelkie przyjaźnie weryfikują się w czasie wspólnego prowadzenia biznesu. Taka umowa powinna jasno określać osoby wspólników, wspólny cel gospodarczy, wnoszone wkłady bądź też inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki, kwestie dotyczące prowadzenia spraw (podejmowania decyzji w spółce) i reprezentacji, udział w zyskach i stratach, możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki oraz określenie jej roku obrachunkowego. Taka umowa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a stawka podatku to 0,5% od wartości wkładu. Na dokonanie wpłaty jest 14 dni od daty podpisania umowy, ale trzeba pamiętać również o złożeniu w Urzędzie Skarbowym deklaracji PCC-3 oraz PCC-3A. (zakładanie spółki cywilnej warszawa z E-pok)

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki cywilnej w Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tu ważna uwaga: spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, są nimi wspólnicy więc nie powinno dziwić, ze każdy z nich musi posiadać osobowość prawną lub prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Tak więc do CEiDG muszą się wpisać wszyscy wspólnicy i ten proceder będą powtarzać przy okazji zawierania wszelkich umów podczas prowadzenia spółki. Podobnie wygląda sprawa z Urzędem Skarbowym, gdzie należy zadeklarować formę opodatkowania podatkiem dochodowym od zysków osiągniętych z działalności spółki cywilnej. Trzeba pamiętać, że spółka może również podlegać podatkowi VAT, a decyduje o tym rodzaj działalności. To nie koniec formalności. Pozostaje ZUS, do którego należy się udać, jeśli spółka cywilna zatrudnia pracowników i należy odprowadzać za nich składki za ubezpieczenie społeczne. Dobrze jest pamiętać, że wszelkie formalności w ZUSie możemy załatwić za naszego klienta. Oczywiście zainteresowani takim rozwiązaniem mogą założyć firmowe konto bankowe, ale nie ma w tej kwestii obowiązku. Rzecz jasna znacznie ułatwia to kontrolę przepływu pieniędzy i stawia wspólników na równej płaszczyźnie, ale jest to kolejny z elementów „dobrej woli" w prowadzeniu firmy wraz ze wspólnikami. A przede wszystkim przejaw elementów dobrej praktyki. (zakładanie spółki cywilnej warszawa z E-pok)

Trzeba pamiętać, że choć spółka cywilna to minimum formalności – może być najeżona wieloma niedopowiedzeniami, które przy najmniejszym konflikcie mogą okazać się problematycznymi. Pomagamy wyprzedzać fakty i doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania w tej sytuacji. zakładanie spółki cywilnej warszawa z E-pok

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl