rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Jakie podatki płaci firma w Niemczech

Małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki niemieckiej. Z tego powodu wielokrotnie wzywano do wspierania firm. Zasadniczo jednak, wszystkie firmy w Niemczech podlegają opodatkowaniu. Zobowiązania podatkowe firm określane są przez czynniki, w tym formy prawne i rodzaje działalności, kwoty dochodów i przychodów oraz uregulowania ustawowe. Rozróżnia się kilka form opodatkowania:

Podatki bezpośrednie

Główne podatki bezpośrednie dla przedsiębiorstw w Niemczech to:
 • Podatek dochodowy, płaci każdy, kto osiąga dochody  wyższe dochody niż 7.664 euro (15.329 euro dla małżeństw)
 • Podatek korporacyjny, które musi zostać poniesiony przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i spółdzielnie;
 • Podatek od działalności gospodarczej, który jest uiszczany (z wyjątkiem freelancerów i konkretnych grup zawodowych, takich jak rolnicy) przez wszystkie podmioty gospodarcze
 • Podatek handlowy,
 • Podatek budowlany.

Podatki pośrednie

Najważniejszym podatkiem pośrednim od firm jest:
 • VAT  płacony przez wszystkich właścicieli firm (z wyjątkiem właścicieli mikro firm). Obecnie stawka podatku wynosi 19%, obniżona do 7% dotyczy żywności, książek, prasy.
 • Podatek akcyzowy

Podatek dochodowy - Einkommensteuer?

Firmy w Niemczech, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest to rodzaj podatku, który ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców. Nie ma tutaj ma znaczenia, struktura firmy i rodzaj jej działalności. Kwota podatku dochodowego jest obliczana poprzez harmonogram podatku dochodowego. Oznacza to, że tylko zysk spółki, nie jej obroty jest używany do obliczenia podatku. Przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku rożnego rodzaju obciążenia finansowe.  Aby określić wysokość podatku dochodowego, jaki przedsiębiorca ma zapłacić należy złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. W zeznaniu podatkowym, należy wymienić swoje dochody, a także  kopię bilansu (rachunku zysków i strat).
Spółki osobowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z wyjątkiem akcjonariuszy indywidualnych.  W takim wypadku należy  podać swój udział zysku w spółce w ramach swojej deklaracji podatkowej.
Podatek dochodowy jest płatny na koniec każdego roku kalendarzowego - nie później niż do dnia 31 maja następnego roku. Aby móc ustalić wysokość swojego podatku, należy złożyć zeznanie podatkowe osobiście do właściwego urzędu  podatkowego. W sprawie przedłużenia terminu wpłaty należy złożyć wniosek do deklaracji podatku dochodowego do 30 września.
Na podatek dochodowy w Niemczech należy kwartalnie przelewać określoną kwotę zaliczek.
Jeżeli zaliczki będą większe niż wysokość naliczonego podatku przedsiębiorca otrzyma zwrot nadwyżki, jeżeli mniejsze będzie musiał dopłacić brakująca kwotę.

Deklaracja podatkowa spółki - Körperschaftssteuer

Podatek korporacyjny to forma podatku bezpośredniego od osób prawnych, który jest obliczany na podstawie dochodu dla każdej korporacji. Szczególnie dotyczy on korporacji, takich jak GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub UG (Spółka Przedsiębiorcza ). Podatek ten jest płacony niezależnie od tego czy dochód, który jest podstawą opodatkowania pozostaje w firmie czy jest do podziału między akcjonariuszy.  Zasadniczo można powiedzieć, że zyski spółki są określane i opodatkowane zgodnie z podatkiem dochodowym i podatkiem od przedsiębiorstw, który może być podzielony między akcjonariuszy (po opodatkowaniu). Akcjonariusze w przypadku dystrybucji takich zysków ponownie wyodrębniają  dochód w ich osobistej deklaracji podatkowej. Podatek wynosi 25% podstawy opodatkowania, niezależnie od jej wysokości. W powyższym przypadku, warto wiedzieć, że

 • Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , zawsze trzeba podwójną księgowość. Należy więc corocznie tworzyć bilans zysków i strat.
 • Ponadto, spółka rozliczająca się na tych zasadach  wymaga minimalnego kapitału 35.000€.

Podatek VAT – Umsatzsteuer

VAT [Umsatzsteuer] (lub podatek od wartości dodanej [Mehrwertsteuer]) do zapłaty za każdym razem kiedy zostanie sprzedany produkt lub usługa. Ogólny wskaźnik wynosi 19%. Obniżona stawka 7% ma zastosowanie, na przykład, dla usług artystów, dziennikarzy i tłumaczy. Nie muszą płacić tego podatku przedstawiciele niektórych grup zawodowych, takich jak, na przykład, lekarze, fizjoterapeuci, agenci ubezpieczeniowi. VAT musi być uwzględniony we wszystkich obliczeniach, które obowiązują przedsiębiorcę.
Firmy zagraniczne mają możliwość zarejestrowania dla celów podatku VAT w Niemczech, bez tworzenia spółki krajowej, który jest nazywany VAT - em  towarowym dla spółek niebędących rezydentami. W Niemczech nie istnieje próg dla rejestracji przedsiębiorców niebędących rezydentami, niezbędne jest jednak posiadanie numeru VAT.
Istnieją jednak ścisłe zasady w przypadkach, w których jest wymagana rejestracja. Typowe sytuacje to:

 • przedsiębiorca przywozi towary do Niemiec
 • organizuje imprezy na żywo, konferencje itp. Na terenie Niemiec
 • towar przetrzymywany jest  w niemieckich magazynach
 • przedsiębiorca zamierza świadczyć usługi powyżej 12 miesięcy
 • przedsiębiorca sprzedaje towary z Niemiec do innych krajów UE
 • sprzedaż odbywa się na odległość do klientów indywidualnych w Niemczech, np. sprzedaż przez Internet.

Podatek od działalności gospodarczej-Gewerbesteuer

Podatek jest pobierany od przedsiębiorcy w oparciu o jego obiektywną zdolność do zarobkowania. Podatek od działalności gospodarczej pobierany jest od każdego przedsiębiorstwa, który działa na terenie Niemiec. Opodatkowaniu podlegają  dochody z handlu. Pobieranie podatku przysługuje gminom, w których określono stawkę podatkową dla podatku od działalności gospodarczej w drodze uchwały. Jeśli przedsiębiorstwo handlowe działają w kilku gminach, podatek płacony jest tam, gdzie  firma ma stałą siedzibę, a dłużnikiem podatkowym jest właściciel przedsiębiorstwa.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl