rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z tych form prowadzenia firmy, które wymagają większego sformalizowania i przygotowania się merytorycznie do wszystkich etapów, aby bez przeszkód ją uruchomić. Pozostajemy do dyspozycji we wszystkich aspektach i niesiemy swoją pomoc, bazując na doświadczeniu na tej płaszczyźnie.(zakładanie spółki zoo)

Sporym ułatwieniem jest możliwość rejestracji spółki z o.o. przez Internet, ale do tego niezbędny jest podpis elektroniczny każdego ze wspólników. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy uzbroić się w cierpliwość i przejść wszelkie niezbędne procesy. Potrzebny będzie również wolny czas... Praktyka podpowiada jednak, że aby szybko założyć spółkę z o.o., i tak należy osobiście złożyć w KRS wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców. (zakładanie spółki z o.o. z E-pok jest naprawdę proste)

Kolejne etapy to po kolei: pisemne zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego, jeśli zależy nam na załatwieniu formalności w ramach „jednego okienka". Następnie wspólnicy muszą wnieść wkład w wysokości minimum 5.000 złotych na pokrycie kapitału zakładowego spółki zoo. Należy ustanowić organa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrować w KRS, otworzyć rachunek bankowy, uzyskać REGON, NIP, dokonać formalności w ZUSie i kolejne w Urzędzie Skarbowym. Sporo tych formalności, ale omówmy je po kolei: (zakładanie spółki z oo z E-pok jest naprawdę proste)

Zawarcie umowy spółki zoo musi mieć formę aktu notarialnego, a postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych ściśle określają, co powinno wchodzić w skład jej treści. Jakikolwiek brak lub sprzeczność z zapisami powoduje, że spółka uznana zostanie za nieważną. Najogólniej umowa taka musi zawierać nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, informację czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli ma być w ogóle oznaczony. Taka usługa u notariusza niemało kosztuje, a potrzebne będę jeszcze dwa odpisy, które należy dostarczyć do KRS oraz Urzędu Skarbowego. Rzecz jasna trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego, ale szczęśliwie pomniejszonego o koszt umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak więc do skarbówki zanoszone są już nieduże pieniądze. Po wizycie u notariusza jest aż pół roku na to, aby Zarząd zarejestrował spółkę w KRS. Każda procedura ma swój formularz, a teraz jedynym właściwym jest KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników: KRS-WE – dotyczący wspólników spółki, KRS-WM – z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Gdyby ktoś miał taką potrzebę jest jeszcze KRS-WA - jeśli będą utworzone oddziały oraz KRS-WL przy powołaniu prokurentów. Wszyscy członkowie Zarządu muszą podpisać każdy z tych formularzy. Proszę w tym miejscu pamiętać, że jesteśmy od tego, aby wesprzeć radą i podpowiedzią. Wiele z tych czynności możemy zrobić w Państwa imieniu, co wpłynie na oszczędność czasu każdego ze wspólników. Wypełniony wniosek to nie koniec formalności, bowiem należy dołączyć do niego wcześniej omówioną umowę, umowę najmu lokalu, oświadczenie wszystkich członków Zarządu spółki na temat formy i wysokości wniesionego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, wzory podpisów złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie oraz dowód dokonania opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. (rejestracja spółki zoo)

Chyba nie trzeba nikogo uświadamiać, że to nie koniec formularzy do wypełnienia i spraw do załatwienia. Kolejnym etapem zakladania spółki z o.o. jest wniosek o wpis lub zmianę wpisu do REGONu – tu druk RG-1, zgłoszenie płatnika składek – druk ZUS-ZPA lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku – druk NIP-2. Ważne! Zarząd spółki może udzielić pełnomocnictwa osobie, która przejdzie w imieniu spółki przez całą procedurę rejestracyjną. Dlatego też przypominamy, że chętnie zajmiemy się Państwa sprawą, jeśli uznacie to za spore ułatwienie. Bo przed wspólnikami jeszcze kolejne zadania: uzyskanie numeru NIP oraz zgłoszenie VATu. Do każdego formularza niezbędne są kolejne załączniki, bardzo często w oryginałach, a zawsze potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem. Warto wiedzieć to wcześniej żeby nie tracić czasu na powrót do notariusza lub innych instytucji. Sąd wzywa do poprawienia dokumentów, jeśli zostanie nieprawidłowo wypełniony którykolwiek z wniosków czy załączników. W efekcie może to doprowadzić do sporych opóźnień w rozpoczęciu działalności firmy. (zakładanie spółki zoo)

Zarejestrowana spółka z o.o. po otrzymaniu numeru REGON może już otworzyć konto bankowe, gdzie znowu trzeba wykazać aktualny opis KRS oraz akt zawiązania spółki. Nowy numer rachunku trzeba niezwłocznie zgłosić w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-2. Przy okazji można pozamykać formalności związane z VATem, wyborem opodatkowania i zgłoszeniem biura rachunkowego.

W tym miejscu polecamy gorąco nasze usługi! z E-pok zakładanie spółki z o.o. jest proste!

Koszty rejestracji Spółki:

600 zł netto + VAT - wynagrodzenie E-pok za pomoc, doradztwo i przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji Spółki

Od 600 zł przy kapitale zakładowym 5000 zł, około 2000 przy kapitale zakładowym 50.000 zł i więcej przy wyższym kapitale – takie wynagrodzenie weźmie notariusz

170 zł VAT – R

600 zł rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka może zacząć funkcjonowanie już po wizycie u notariusza. Po 3 dniach można już wystawiać faktury sprzedażowe, pomimo, że proces rejestracji w Sądzie dopiero się zaczyna. W niektórych bankach można nawet założyć już rachunek bankowy.

Od momentu podpisania i złożenia wszystkich wniosków około 7-14 dni trwa rejestracja w Sądzie.

Następnie około 14-20 dodatkowych dni trzeba czekać na wydanie REGON i NIP.

Po około miesiącu Spółka jest w pełni zarejestrowana i można wyrobić pieczątkę firmy i rozpocząć właściwe działalnie.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plcITcloud.pl