rejestracja firmy warszawa E-pok
pl en

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej. 18, 32 a może 19%?

Działalność gospodarcza podatki

Coraz większa liczba osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza jeśli osoby takie borykają się z problemem znalezienia stałego miejsca zatrudnienia. Nie da się ukryć, że podstawą do prowadzenia działalności jest przede wszystkim wybór opodatkowania, ponieważ musimy go przyjąć już przy rejestracji firmy do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jednym z najczęściej wybieranych sposobów opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Taka działalność gospodarcza o podatku dochodowym polega na nałożeniu na nią zobowiązań finansowych, uzależnionych od pozyskiwanych dochodów. Osoby, które zdecydują się na tego typu opodatkowanie powinny wypełnić wniosek CEIDG nr 1 w polu 18.

Jak więc właściwie funkcjonuje działalność gospodarcza na zasadach ogólnych w Polsce?

Gdyby się okazało, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem prowadzonym przez więcej niż jednego podatnika, oświadczenia CEIDG powinni złożyć wszyscy współwłaściciele firmy. Skala podatkowa takiego rodzaju opodatkowania na rok ubiegły wynosiła 18 % lub 32 %, w zależności od dochodu.

  • w przypadku dochodu do 85.528 złotych, podatek wynosił 18 %,

  • przy zarobkach dochodzie wyższym, niż 85.528 zł, mielibyśmy do czynienia z podatkiem równym 14839 zł z 32 % nadwyżki dochodu.

Czy obowiązuje mnie więc działalność gospodarcza o 18% czy działalność gospodarcza o podatku dochodowym o innej skali podatkowej?

Jak zatem widać, działalność gospodarcza podatku dochodowego o skali 18 % pojawia się dopiero w momencie, kiedy osiągniemy niższy poziom dochodów. Mając do czynienia z wyższymi dochodami, a tak właściwie z przekroczeniem progu 85 tysięcy, narażamy się na skalę opodatkowania nieco mniej korzystną dla przedsiębiorcy. Udogodnieniem jest możliwość nie składania oświadczenia do fiskusa, że działalność gospodarcza o podatku dochodowym 18% została w taki sposób właśnie opodatkowana, a nie na inny próg, kiedy w danym roku opodatkowaliśmy swoje dochody zgodnie z daną skalą. Co jeszcze mogę zyskać, dzięki działalności gospodarczej o podatku dochodowym na zasadach ogólnych?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych daje wiele możliwości:

  • osoba, której dochód nie przekracza kwoty 3091 złotych, nie musi płacić jakiegokolwiek podatku,

  • biznesmen może sobie odliczyć od takiego podatku koszty, jakie musiał ponieść, by uzyskać dany przychód,

  • Działalność gospodarcza o podatku dochodowym na zasadach ogólnych to także szansa na skorzystanie z kredytu dla osób, które prowadzą swoją pierwszą działalność pozarolniczą,

  • Właściciele firm opodatkowanych w ten sposób mogą także korzystać z ulg podatkowych i rozliczać się z małżonkiem czy dzieckiem (dzieckiem, gdy mamy do czynienia z samotnym rodzicem),

  • Przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą o podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, mogą opłacać należności w trybie miesięcznym lub kwartalnym.

Terminem płatności jest zawsze dwudziesty dzień takiego miesiąca lub następujący dwudziestego dnia takiego kwartału. Gdyby akurat okazało się, że wypada święto czy dzień wolny od pracy, taki termin przesunąłby się na kolejny dzień roboczy. Podatnicy, rozliczający się na zasadach ogólnych, nie muszą martwić się żadnymi deklaracjami podatkowymi, w trakcie trwania roku podatkowego, ale muszą nastawić się na potrzebę wpłacania zaliczek na takie podatki dochodowe. Ich wysokość odlicza się w rozliczeniu rocznym PIT-36, które podatnicy muszą złożyć co roku do 30 kwietnia. Jeśli chodzi o możliwość kwartalnego uregulowania należności, wynikających z zaliczek na podatek dochodowych, to mogą sobie na nią pozwolić wyłącznie drobni podatnicy i początkujący przedsiębiorcy.

Czy bardziej korzystną będzie dla mnie opodatkowanie na poziomie 19%, a więc działalność gospodarcza o podatku liniowym?

Opcja  działalności gospodarczej o podatku dochodowym na zasadach oprocentowania 19 % również posiada wiele zalet, jak chociażby brak obowiązku płacenia jakiegokolwiek podatku, gdy przedsiębiorca z jakiegoś powodu nie uzyska żadnych przychodów. Ponadto, skala opodatkowania nie będzie się zmieniała, jeśli osiągniemy niższy czy wyższy dochód. Skala ta wydaje się być wyjątkowo niską, dlatego bezpieczną zarówno dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw, jak i dla osób prowadzących ogromne działalności, osiągające milionowe zyski. Gdybyśmy chcieli zmienić próg z podatku na zasadach ogólnych, a więc postawić na działalność gospodarczą o podatku dochodowym, którego skalę podatkową wyznacza się na 19% od następnego roku obrachunkowego, powinniśmy złożyć pisemne oświadczenie do dnia 20 stycznia każdego roku do najbliższego urzędu skarbowego.

powrót do listy artykułów

Przyjdź do E-poki rozwijaj swój biznes z profesjonalistami!

Nasze serwisy:wiza-online.plfrankowiec.pltriploca.com